Odstąpienie od umowy

Prawo odstąpienia od umowy:

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług – zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.

 

Aby odstąpić od umowy zawartej na mironti.pl, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: kontakt@mironti.pl. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Przesyłkę należy nadać na adres  !!! przed wysyłką konieczny kontakt !!!

 

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać mailem, bądź pocztą tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):

 

MTI Progres Anna Ruman

Śledziejowice 221

32-020 Wieliczka

 

Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów].

Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] .

Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]

Adres: [adres kupującego]

Data: [data odstąpienia od umowy]

Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]

 

 

 W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.

Brak możliwości odstąpienia od umowy:    

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

zawartej w drodze aukcji publicznej;

o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

 

o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

!!! PRZED WYSYŁKĄ KONIECZNY KONTAKT !!! 
Opis procedury reklamacji: 
Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem kontakt@mironti.pl, lub w formie pisemnej na adres rejestrowy Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: 
- imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, 
- datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, 
- przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, 
- wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację. 
Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. 
Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. 
Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej. 

 

I. ZWROT TOWARU

 

1. Jak dokonać zwrotu towaru 

- należy przygotować oryginalne opakowanie produktu oraz dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)

- należy pobrać i wypełnić formularz zwrotu towaru (POBIERZ FORMULARZ ZWROTU TOWARU)

- Towar zapakowany wraz z formularzem oraz dowodem zakupu należy odesłać na adres:

 !!! przed wysyłką konieczny kontakt !!!

 

WARUNKI KONIECZNE:

- Towar musi być nowy i nie może nosić śladów użytkowania

- Towar nie może być uszkodzony (jeśli to możliwe to w oryginalnym opakowaniu)

- Towar należy starannie zapakować, aby nie uległ uszkodzeniu podczas transportu

 

Po sprawdzeniu stanu towaru zwrot kwoty zostanie przesłany w ciągu 14 dni roboczych od dnia dostarczenia przesyłki.

 

II. WYMIANA TOWARU

 

Jak dokonać wymiany towaru

- Należy przygotować oryginalne opakowanie oraz dowód zakupu (paragon lub faktura VAT).

- Pobrać formularz wymiany towaru ( POBIERZ FORMULARZ WYMIANY TOWARU).

- Spakować produkt z dokumentami zakupu oraz formularzem zwrotu towaru.

- Wysłać na adres:

 

!!! przed wysyłką konieczny kontakt !!!

 

WARUNKI KONIECZNE:

- Towar musi być nowy i nie może nosić śladów użytkowania

- Towar nie może być uszkodzony (jeśli to możliwe to w oryginalnym opakowaniu)

- Towar należy starannie zapakować, aby nie uległ uszkodzeniu podczas transportu

 

 

III. REKLAMACJE

 

Jak dokonać reklamacji towaru

- Należy przygotować oryginalne opakowanie oraz dowód zakupu (paragon lub faktura VAT).

- Pobrać formularz zwrotu towaru ( POBIERZ FORMULARZ REKLAMACJI TOWARU).

- Spakować produkt z dokumentami zakupu oraz formularzem zwrotu towaru.

- Wysłać na adres:

!!! przed wysyłką konieczny kontakt !!!

 

UWAGA! 

NIE PRZYJMUJEMY PACZEK WYSŁANYCH ZA POBRANIEM!

 
Korzystamy z "ciasteczek" zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Zawsze możesz je zmienić, bądź wyłączyć u siebie w przeglądarce, ale pamiętaj - robimy to, aby poprawić jakość wykonywanych dla Ciebie usług.
OK!
pixel